Events

WYD Symbols

Join us for the reception and veneration of the World Youth Day Icon and the World Youth Day Cross here in the Archdiocese of Chicago! Several different events and services that will be offered that day, including a morning Mass, a 12:10 p.m. Mass followed by an outdoor luncheon, a 5:15 p.m. Mass, and a 7 p.m. evening prayer service led by Bishop Frank Caggiano, the Bishop of the Diocese of Bridgeport and USCCB Word Youth Day Episcopal Liaison.

Monday, August 20
Holy Name Cathedral
730 North Wabash Avenue
Chicago, IL 60611

Monday, August 20 , 2018

6 a.m.  |  Mass at Holy Name Cathedral
Symbols will be out on display beginning at this Mass and until Cathedral closes. The Symbols will be on display at Holy Name Cathedral throughout the day for prayer and veneration

12:10 p.m.  |  Mass at Holy Name Cathedral
Mass with veneration service for participants celebrated by Fr. Peter Wojcik and Fr. Jamie Mueller

12:30 – 5:15 p.m.  |  Food with music in Holy Name Courtyard
Food trucks in the area surrounding Holy Name

3 – 5 p.m.  |  Confessions at Holy Name Cathedral

5:15 p.m.  |  Mass at Holy Name Cathedral
Mass with veneration service for participants celebrated by Bishop Caggiano

7 p.m.  |  Prayer Service with Bishop Caggiano at Holy Name Cathedral

8:15  p.m.  |  Post Prayer Service Social
For Young Adults in the Courtyard at Holy Name Cathedral

*In between services, background music will be played.

Lunes, 20 de agosto de 2018

6 a.m.  |  Misa en la Catedral del Santo Nombre
Los símbolos estarán en exhibición a partir de esta misa y hasta que cierre la catedral. Los símbolos estarán en exhibición en la Catedral del Santo Nombre a lo largo del día para oración y veneración

12:10 p.m.  |  Misa en la Catedral del Santo Nombre
Misa con servicio de veneración para los participantes Celebrada por el padre Peter Wojcik y el padre Jamie Mueller

12:30 – 5:15 p.m.  |  Comida con música en el patio de la Catedral del Santo Nombre
Camiones de comida en el área alrededor de la Catedral del Santo Nombre

3 – 5 p.m.  |  Confesiones en la Catedral del Santo Nombre

5:15 p.m.  |  Misa en la Catedral del Santo Nombre
Misa con servicio de veneración para los participantes Celebrada por el obispo Caggiano

7 p.m.  |  Servicio de oración con el obispo Caggiano en la Catedral del Santo Nombre

8:15 p.m.  |  Actividad social después del servicio de oración
para jóvenes adultos en el patio en la Catedral del Santo Nombre

*Entre los servicios, se tocará música de fondo.

Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.

6 a.m.  |  Msza św. w katedrze Święto Imienia
Symbole religijne będą wyeksponowane od początku tej Mszy św. do zamknięcia katedry. Będą one wystawione w katedrze Świętego Imienia przez cały dzień, aby można się było przy nich modlić i oddać im cześć.

12:10 p.m.  |  Msza św. w katedrze Święto Imienia
Msza św. dla uczestników ŚDM z możliwością oddania czci symbolom religijnym ŚDM będzie celebrowana przez ks. Piotra Wojcika i ks. Jamiego Mullera

12:30 – 5:15 p.m.  |  Poczęstunek, muzyka na dziedzińcu katedry Świętego Imienia
Punkty gastronomiczne (food trucks) w okolicy katedry Świętego Imienia

3 – 5 p.m.  |  Spowiedź w katedrze Świętego Imienia

5:15 p.m.  |  Msza św. w katedrze Świętego Imienia
Msza św. z możliwością oddania czci symbolom religijnym ŚDM celebrowana przez biskupa Caggiano

7 p.m.  |  Nabożeństwo modlitewne z biskupem Caggiano w katedrze Świętego Imienia

8:15 p.m.  |  Spotkanie dla młodych dorosłych
Po nabożeństwie modlitewnym na dziedzińcu katedry Świętego Imienia

*Pomiędzy nabożeństwami w tle będzie odtwarzana muzyka.